Chỉ tiêu chất lượng

Độ ẩm: <15
Hàm lượng Glixit: 70 – 90%
Hàm lượng Lipit: 1-2.5%
Hàm lượng protein: 6-8%
Afatoxin: An toàn
Năng lượng: >330kcal/100g
Hạt chất thuốc BVTV: không phát hiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *